Logopedia

Logopedia

Logopedia zajmuje się kształtowaniem i doskonaleniem mowy oraz usuwaniem wad wymowy.

Rodzice najczęściej zgłaszają się do logopedy z dzieckiem, kiedy widzą, że ma ono problemy z komunikacją, mówi niewyraźnie, nieprawidłowo i gdy wykazuje opóźniony rozwój mowy.

Konsultacje logopedyczne obejmują diagnozę i terapię, w tym przede wszystkim:

  • kształtowanie umiejętności mówienia i rozumienia,
  • doskonalenie wymowy i korygowaniem wad wymowy,
  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
  • wparcie w zakresie przyswajania odpowiedniego poziomu sprawności językowej.

Praca z dzieckiem wymaga wykorzystania różnorodnych pomocy terapeutycznych. Czas trwania zajęć musi być dostosowany elastycznie do potrzeb i możliwości dziecka. Bardzo ważna jest atmosfera w trakcie prowadzonych zajęć, ponieważ zwykle uczestniczą w nich kilkuletnie dzieci, którym ciężko jest skupić przez dłuższy czas uwagę, a wykonywanie ćwiczeń wymaga odpowiedniej motywacji. Zajęcia, aby były skuteczne, powinny być dla dziecka przyjemnością - mają otworzyć je na świat komunikacji, przełamać bariery, zahamowania i niepokoje. Każdy mały człowiek jest inny i dlatego tak ważna jest indywidualizacja podejścia do dziecka i jego problemu.

Logopeda w MayMedic: mgr Joanna Chrzan

Sprawdź także