Pediatria

Pediatria

Pediatria zajmuje się szeroko problematyką związaną ze zdrowiem dzieci i młodzieży aż do 18 roku życia.

Rolą pediatry jest obserwacja przebiegu rozwoju dziecka, profilaktyka zdrowotna, a także diagnostyka i leczenie chorób wieku rozwojowego.
Szczególnym elementem opieki pediatrycznej są okresowo powtarzane badania bilansowe, które polegają na całościowej ocenie stanu zdrowia małego pacjenta.

W zależności od wieku, badanie obejmuje różne elementy. U najmłodszych dzieci to przede wszystkim ogólna ocena zdrowia oraz rozwoju fizycznego i psychomotorycznego.

U starszych dzieci w bilansie stopniowo uwzględnia się dodatkowe elementy: badanie wzroku, słuchu, uzębienia, mowy, ciśnienia tętniczego, rozwoju narządów płciowych, czy ewentualnych wad postawy.

Regularnie przeprowadzane badania bilansowe pozwalają na wczesne wykrywanie pojawiających się nieprawidłowości, a tym samym na wczesne wdrożenie odpowiedniego leczenia, jeśli dziecko tego wymaga.

Pediatra w MayMedic: dr n. med. Katarzyna Majewska

Sprawdź także