Psychologia

Psychologia

Psychologia zajmuje się procesami psychicznymi i zachowaniami człowieka. U dzieci również zmianami mechanizmów psychicznych zachodzących w okresie rozwoju. Obejmuje miedzy innymi procesy poznawcze, emocje, relacje społeczne i powiązane z nimi zaburzenia.

Konsultacja psychologiczna u dziecka umożliwia postawienie diagnozy i ustalenie dalszej ścieżki postępowania.

Opieka psychologa wskazana jest dla dzieci i młodzieży:

  • w sytuacji kryzysu, potrzebujących wsparcia,
  • doświadczających trudności z powodu stresu, lęków, fobii i napadów paniki,
  • odczuwających stałe przygnębienie i będących w depresji,
  • mających trudności w radzeniu sobie ze złością i wybuchami gniewu,
  • zmagających się z zaburzeniami odżywiania,
  • cierpiących na bezsenność,
  • borykających się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi,
  • z tikami i chorobą Tourette’a,
  • mających problemy komunikacyjne, w tym trudności w relacjach z rodziną i otoczeniem,
  • prezentujących problemy rozwojowe i trudności szkolno-wychowawcze.

Psycholog dla dzieci w MayMedic: mgr Katarzyna Wiecheć

Sprawdź także