Psychologia

Psychologia

Psychologia zajmuje się procesami psychicznymi i zachowaniami człowieka. Obejmuje miedzy innymi procesy poznawcze, emocje, relacje społeczne i powiązane z nimi zaburzenia.

Konsultacja psychologiczna umożliwia postawienie diagnozy i ustalenie dalszej ścieżki postępowania.

Opieka psychologa wskazana jest dla osób:

  • w kryzysie, potrzebujących wsparcia,
  • doświadczających trudności z powodu stresu, lęków, fobii i napadów paniki,
  • odczuwających stałe przygnębienie i będących w depresji,
  • mających trudności w radzeniu sobie ze złością i wybuchami gniewu,
  • zmagających się z zaburzeniami odżywiania
  • cierpiących na bezsenność
  • borykających się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi
  • z tikami i chorobą Tourette’a
  • mających problemy komunikacyjne, w tym trudności w relacjach z rodziną i otoczeniem
  • zainteresowanych samorozwojem: lepszym rozpoznawaniem własnych emocji, radzeniem sobie z wyzwaniami życiowymi, zwiększeniem asertywności oraz poczucia własnej wartości, a także zmniejszeniem poczucia winy i nieśmiałości.

Psycholog w MayMedic: mgr Katarzyna Wiecheć

Sprawdź także