Specjaliści

dr n. med. Dominik Majewski

dr n. med. Dominik Majewski

 • specjalista reumatologii
 • specjalista chorób wewnętrznych. 

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 2003 roku.

Od 2000 roku związany z Kliniką Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie od 2004r był zatrudniony jako lekarz, a następnie pracownik naukowo-dydaktyczny. Zajmował się kształceniem przyszłych lekarzy, a także pełnił funkcję Kierownika Pracowni Kapilaroskopii. Pracuje również aktywnie naukowo i jest współautorem licznych publikacji w czasopismach zarówno polskich, jak i zagranicznych.

W 2008 roku obronił rozprawę doktorską z zakresu reumatologii - „Objaw Raynauda i zmiany w obrazie kapilaroskopowym a obecność przeciwciał i cytokin w przebiegu twardziny układowej”.

W swojej praktyce klinicznej zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem układowych chorób tkanki łącznej (reumatoidalne zapalenie stawów - RZS, twardzina układowa, toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie wielomięśniowe, mieszana choroba tkanki łącznej), układowych zapaleń naczyń (ziarniniak Wegenera), spondyloartropatii seronegatywnych (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa - ZZSK, łuszczycowe zapalenie stawów), dny moczanowej, choroby zwyrodnieniowej stawów, zespołu/objawu Raynauda i innych chorób reumatycznych.

Konsultuje również w języku angielskim

Umów wizytę


dr n. med. Katarzyna Majewska

dr n. med. Katarzyna Majewska

 • Specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • Specjalista diabetologii
 • Specjalista pediatrii

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 2003 roku.

Od 2004r była związana z Kliniką Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, gdzie realizowała program studium doktoranckiego oraz specjalizacji z pediatrii.

W 2009r uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych za pracę doktorską "Wybrane adipocytokiny jako wykładniki czynności dokrewnej tkanki tłuszczowej u dzieci z cukrzycą typu 1".

Tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii uzyskała w 2011r.

Następnie pracując w Klinice Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie diabetologii w roku 2014 oraz w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej w roku 2018.

Od początku swojej pracy zawodowej jest zaangażowana w kształcenie studentów na Uniwersytecie Medycznym, w tym przyszłych lekarzy, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. Pracuje też aktywnie naukowo i publikuje w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Przede wszystkim jednak pracuje z pacjentami - dziećmi i ich rodzicami.

Aktualnie jest pracownikiem Uniwersytetu Medycznego i szpitala klinicznego na ul. Szpitalnej, gdzie opiekuje się pacjentami Kliniki Diabetologii, Auksologii i Otyłości Wieku Rozwojowego oraz Poradni Zaburzeń Wzrastania (terapia hormonem wzrostu). W swojej praktyce zawodowej zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób tarczycy, niskorosłości (także tej związanej z niską masą urodzeniową), otyłości, cukrzycy, a także innych problemów hormonalnych występujących u dzieci w chorobach takich jak zespół Turnera, Downa, czy Prader-Willi, oraz zaburzeniami dojrzewania w wieku rozwojowym.

Konsultuje również w języku angielskim

Umów wizytę


dr hab. n. med. Adriana Polańska

dr hab. n. med. Adriana Polańska

 • specjalista dermatologii i wenerologii

Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Od 2008 roku związana z Katedrą i Kliniką Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a od 2013 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2012 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych za rozprawę dotycząca atopowego zapalenia skóry i ultrasonografii skóry, natomiast w 2018 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Tytuł specjalisty z dziedziny dermatologia i wenerologia uzyskała w 2015 r.

Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym prac nagradzanych. Uczestniczy w zjazdach polskich i zagranicznych, poszerzając swoją wiedzę dermatologiczną. Jest Członkinią Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Jest dermatologiem praktykiem i zajmuje się leczeniem chorób skóry u dzieci i dorosłych.

Do jej szczególnych zainteresowań należy diagnostyka nieinwazyjna chorób skóry oraz autoimmunizacyjne choroby tkanki łącznej.

Umów wizytę


dr n. med. Hanna Stankowiak-Kulpa

dr n. med. Hanna Stankowiak-Kulpa

 • specjalista endokrynologii
 • specjalista diabetologii
 • specjalista chorób wewnętrznych

W 1999 roku ukończyła Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W latach 2001 - 2008 specjalizowała się w chorobach wewnętrznych w Klinice Endokrynologii i Przemiany Materii w Poznaniu, jednocześnie będąc na studiach doktoranckich w tej samej klinice pod kierownictwem prof. Jerzego Sowińskiego. W latach 2002 -2003 roku przebywała na stypendium naukowym w Wielkiej Brytanii, w trakcie którego przeprowadziła część badawczą rozprawy doktorskiej “Mouse monoclonal antibody to the TSH-R and its ability to inhibit TSH binding to the TSH-R at the molecular level“. W 2004 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych po obronie pracy doktorskiej z wyróżnieniem. Następnie w latach 2004 - 2007 pracowała na oddziałach szpitali akademickich w Cardiff w University Hospital of Wales i w Newport w Royal Gwent Hospital zdobywając doświadczenie w medycynie metabolicznej, w leczeniu cukrzycy i chorób tarczycy.

Po powrocie do Polski pracowała jako adiunkt w Klinice Chorób Metabolicznych i Przemiany Materii w Szpitalu im Heliodora Święcickiego w Poznaniu. W tym czasie była wykładowcą, również na lekarskim wydziale anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W latach 2014-2016 specjalizowała się w Diabetologii w Szpitalu Klinicznym w Szczecinie. W latach 2016-2019 specjalizowała się w Endokrynologii w Bydgoszczy.

Biegle posługuje się j. angielskim. Jest autorem i współautorem licznych doniesień zjazdowych, prac naukowych z zakresu endokrynologii, przemiany materii i dietetyki. Uczestniczy w konferencjach naukowych z zakresu endokrynologii, diabetologii i przemiany materii.

Ma doświadczenie w leczeniu zaburzeń endokrynologicznych, diabetologicznych i metabolicznych, w szczególności insulinooporności, zaburzeń lipidowych i ich konsekwencji (stłuszczenie wątroby), niedoborów witaminy D3, cukrzycy ciążowej, cukrzycy typu 2, wtórnych typów cukrzycy, cukrzycy typu1 (peny), zaburzeń czynności tarczycy takich jak: niedoczynność tarczycy w trakcie przygotowań do ciąży, podczas ciąży i w połogu, nadczynność tarczycy, zapalenia tarczycy, chorób nadnerczy.

Umów wizytę


mgr Katarzyna Wiecheć

mgr Katarzyna Wiecheć

 • psycholog

Psycholog i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorantka w Katedrze i Zakładzie Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Na co dzień pracuje z dorosłymi w ramach prywatnej praktyki klinicznej oraz z dziećmi i młodzieżą w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Poznaniu. Nauczyciel akademicki i stypendystka na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS w Poznaniu. Głównymi obszarami zainteresowań zawodowych są terapie trzeciej fali – terapia Schematu oraz ACT. Autorka licznych publikacji oraz wystąpień konferencyjnych z zakresu psychologii klinicznej.

Główne obszary pracy z osobami dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą:

 • w kryzysie, potrzebującymi wsparcia
 • doświadczającymi trudności z powodu stresu, lęków, fobii i napadów paniki
 • odczuwającymi stałe przygnębienie i w depresji
 • mającymi trudności w radzeniu sobie ze złością i wybuchami gniewu
 • zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania
 • cierpiącymi na bezsenność
 • borykającymi się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi
 • osobami z tikami i chorobą Tourette’a
 • mającymi problemy komunikacyjne w tym trudności w relacjach z rodziną i otoczeniem (także problemy wychowawcze)
 • chcącymi wpłynąć na swój samorozwój: lepiej rozpoznawać własne emocje, radzić sobie z wyzwaniami życiowymi, zwiększyć asertywność oraz poczucie własnej wartości a także zmniejszyć poczucie winy i nieśmiałość

Umów wizytę


mgr Joanna Budzulak

mgr Joanna Budzulak

 • dietetyk

Absolwentka kierunku dietetyka na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W 2016 ukończyła studia licencjackie i obroniła pracę dyplomową pt. "Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania diety wegetariańskiej w ciąży".

W 2018 ukończyła studia magisterskie i obroniła pracę dyplomową pt. "Zmiana nawyków żywieniowych a subiektywna ocena jakości życia osób chorych na autoimmunologiczne choroby tarczycy". 

Od okresu studiów działa aktywnie naukowo. Jest współautorem kilku artykułów z zakresu dietetyki, a od 2021r pracuje nad przygotowaniem swojej pracy doktorskiej dotyczącej znaczenia żywienia w procesie wzrastania u dzieci niskorosłych.

Umiejętności zawodowe zdobywała między innymi dzięki aktywnej działalności w Poradni Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego SKPP w Poznaniu oraz podczas licznych praktyk w placówkach medycznych. Od 2019 roku prowadzi indywidualne poradnictwo żywieniowe opiekując się pacjentami z różnymi chorobami dietozależnymi, zarówno dziećmi, jak i osobami dorosłymi. 

W grupie pacjentów dorosłych zajmuje się przede wszystkim takim problemami klinicznymi otyłość, cukrzyca, refluks żołądkowo-przełykowy, nadciśnienie, choroby autoimmunologiczne (w tym Hashimoto), oraz dna moczanowa. 

W grupie dzieci realizuje porady dietetyczne zwłaszcza w przypadku nieprawidłowego przyrostu masy ciała - zarówno otyłości, jak i niedowagi – a także wybiórczego apetytu, cukrzycy i innych problemów żywieniowych.

Zajmuje się też analizą i układaniem jadłospisów w dietach eliminacyjnych, takich jak dieta bezglutenowa, bezmleczna, czy wegetariańska oraz w dietach szczególnych, jak dieta przeciwzapalna.

Umów wizytę


mgr Joanna Chrzan

mgr Joanna Chrzan

 • logopeda

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. 

Logopeda i nauczyciel języka polskiego, która od ponad 15 lat pracuje z dziećmi. Doświadczenie zdobywała w szkole, przedszkolu i świetlicy szkolnej. 

Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną, w tym przede wszystkim:

 • kształtowaniem umiejętności mówienia i rozumienia,
 • doskonaleniem wymowy, w tym korygowaniem wad wymowy,
 • wyrównywaniem opóźnień rozwoju mowy,
 • wparciem w zakresie przyswajania odpowiedniego poziomu sprawności językowej.

Pracując z dzieckiem wykorzystuje różnorodne pomoce terapeutyczne, a czas trwania zajęć dostosowuje indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka. Szczególną wagę przywiązuje do atmosfery w trakcie prowadzonych zajęć, które powinny być dla dziecka przyjemnością. Mają otworzyć je na świat komunikacji, przełamać bariery, zahamowania, czy niepokoje, a jednocześnie muszą uwzględniać, że każde dziecko jest inne i dlatego tak ważna jest indywidualizacja podejścia do dziecka i jego problemu.

Umów wizytę


mgr Dariusz Korzeniowski

mgr Dariusz Korzeniowski

fizjoterapeuta

Umów wizytę